ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết không tiết lộ, mua bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích chăm sóc và phục vụ Quý khách một cách tốt nhất.