TỔNG QUAN VỀ TPCN

KHÁI NIỆM VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

KHÁI NIỆM VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Thực phẩm chức năng (functional foods) là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, hoặc là thực phẩm được bổ sung thêm các "chức năng" trong quá trình t...

5 CÁCH PHÂN LOẠI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

5 CÁCH PHÂN LOẠI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Mỗi loại TPCN đem lại cho người sử dụng những lợi ích khác nhau, tùy mục đích sử dụng và cách sử dụng. Cùng tham khảo các cách phân loại TPCN để có...

PHÂN BIỆT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ THUỐC

PHÂN BIỆT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ THUỐC
Phân biệt TPCN và Thuốc TT Tiêu chí phân biệt TPCN Thuốc 1 Định nghĩa Sản phẩm dùng để hỗ trợ các chức năng của các bộ phận t...

PHÂN LOẠI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

PHÂN LOẠI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Đang tải...